• Subcribe to Our RSS Feed

Algemene voorwaarden Hulp van het Jaar verkiezing 2016

Artikel 1         Omschrijving verkiezing en Nationale Hulpgids

1.1 De Hulp van het Jaar verkiezing is de publieksprijs voor de beste hulp van 2016. De verkiezing is onafhankelijk en objectief en wordt uitgevoerd door de Nationale Hulpgids. Sinds 2003 is de Nationale Hulpgids dé plek waar Hulpvragers kinderopvang, thuiszorg, schoonmakers en dagopvang kunnen vinden.

Artikel 2        Deelname en selectieprocedure genomineerden

2.1 Voor deze verkiezing is er gekozen om deelnemers te laten nomineren door een hulpvrager, familielid of collega. Dit kan via de website www.hulpvanhetjaar.nl. Deelnemers kunnen zichzelf niet nomineren.

2.2 Na nominatie krijgt de genomineerde een e-mail dat hij/zij is genomineerd en de vraag of hij/zij mee wil doen. Zo ja, dan gaat hij/zij akkoord met de punten genoemd in artikel 2.3.

2.3 Deelnemers zijn werkzaam in de zorg (in loondienst of als zzp’er). Deelnemers geven toestemming aan de Nationale Hulpgids om de door de deelnemer zelfgekozen foto te gebruiken voor promotionele doeleinden. Deelnemers geven toestemming hun ingezonden tekst door de eindredactie te laten wijzigen. Deelnemers hebben het recht zich op elk moment te onttrekken van de wedstrijd.

2.4 Selectie van de genomineerden: alle genomineerden die aan de voorwaarden voldoen, worden deelnemers aan de wedstrijd. De organisatie behoudt zich het recht een deelnemer per direct te verwijderen als hij/zij zich niet aan de gestelde punten in 2.3 houdt.

Artikel 3        Stemmingsprocedure

3.1 Het publiek mag één stem per deelnemer uitbrengen.

3.2 Om zijn of haar stem uit te brengen en mee te dingen naar de prijs, moet de stemmer zich registreren door een geldig e-mailadres achter te laten op de website. De informatie over het in aanmerking komen voor de prijs zal ook op de website www.hulpvanhetjaar.nl worden vermeld.

3.3 Bij registratie stemt men in om ingeschreven te worden op de nieuwsbrief van de Nationale Hulpgids. Uitschrijven kan te allen tijden door op de uitschrijf-link in de nieuwsbrief te klikken.

3.4 Er zal een controle plaatsvinden zodat elke persoon slechts eenmaal per hulp kan stemmen met hetzelfde e-mailadres.

3.5 Personen die een poging doen om meerdere e-mailadressen te gebruiken om zo de kansen op winnen te vergroten, worden verwijderd en dingen niet meer mee naar de te winnen prijs.

Artikel 4        Werven van stemmen

4.1 Het werven van stemmen verloopt via de website www.hulpvanhetjaar.nl, www.nationalehulpgids.nl, websites van partners en overige sites die aandacht schenken aan de verkiezing.

Artikel 5        Selectie winnaars

5.1 De deelnemer met de meeste stemmen is de winnaar van de Hulp van het Jaar verkiezing 2016.

5.2 Uit alle stemmers die gestemd hebben en hun e-mailadres hebben achtergelaten zullen de winnaars willekeurig getrokken worden. Er zal slechts één prijs per winnaar en per huishouden (personen die in hetzelfde huis wonen) worden verzonden.

Artikel 6        Aangeboden prijzen

6.1 De prijzen zullen op de website www.hulpvanhetjaar.nl worden aangekondigd.

Artikel 7        Toewijzing en verzending van prijzen

7.1 De winnaars zullen geïdentificeerd worden aan de hand van de e-mailadressen die zij op de website www.hulpvanhetjaar.nl hebben achtergelaten.

7.2 De prijzen zullen zo snel mogelijk verzonden worden na de bekendmaking van de resultaten van de verkiezing.

7.3 De Nationale Hulpgids zal contact opnemen met de winnaars via e-mail zodra deze zijn bepaald door het aantal stemmen. In deze e-mail wordt de winnaar gevraagd te reageren met zijn of haar naam, telefoonnummer en adres, zodat de Nationale Hulpgids de door hem of haar gewonnen prijs kan opsturen. Als de winnaar niet binnen 7 dagen reageert op deze e-mail dan kan hij of zij geen aanspraak meer maken op de prijs. Er zal dan een nieuwe winnaar worden bepaald en dan herhaalt deze procedure zich.

7.4 De winnaars zullen de door hen gewonnen prijs ontvangen op het adres dat zij hebben opgegeven. De Nationale Hulpgids zal de prijzen naar de winnaars versturen per post. De Nationale Hulpgids is niet verantwoordelijk voor vertragingen, verlies of fouten gemaakt door PostNL. De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor de validiteit van de door hen opgegeven contactgegevens.

7.5 De Nationale Hulpgids is niet aansprakelijk voor ongelukken die plaats kunnen vinden met de prijs tijdens het bezit van de prijs en/of door gebruik van de prijs. In geen enkel geval mag er geld gevraagd worden als plaatsvervanging van de aangeboden prijzen, welke niet geretourneerd of geruild mogen worden.

7.6 In geval van overmacht behoudt de Nationale Hulpgids zich het recht om de gewonnen prijs te vervangen door een prijs van een gelijke waarde en aard.

7.7 De aansprakelijkheid van de Nationale Hulpgids is strikt beperkt tot het bekendmaken van de prijzen welke daadwerkelijk en rechtmatig gewonnen zijn.

7.8 Er zal geen lijst met winnaars bekend worden gemaakt, telefonisch noch schriftelijk.

7.9 Als de winnaar onder de 18 jaar oud is, zal zijn of haar prijs aan de wettelijke voogd uitgereikt worden.

Artikel 8        Onder voorbehoud e.d.

8.1 De Nationale Hulpgids, specifiek in het geval van overmacht, behoudt zich het recht voor om de verkiezing in te korten, te verlengen, op te schorten, aan te passen of te annuleren.

8.2 Mocht dit het geval zijn dan zal dit bekend worden gemaakt op de website www.hulpvanhetjaar.nl.

Artikel 9        Aansprakelijkheid

9.1 De Nationale Hulpgids is in geen enkel geval aansprakelijk, in het geval van overmacht, als de verkiezing geannuleerd, ingekort, verlengd of uitgesteld moet worden of als de algemene voorwaarden aangepast moeten worden.

9.2 In alle gevallen behoudt de Nationale Hulpgids zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen en het aantal prijzen te verhogen.

9.3 Deelname impliceert kennis en acceptatie van de eigenschappen en de beperkingen van het internet, evenals het gebrek aan bescherming van bepaalde data tegen potentieel frauderend gebruik, hacking of het oplopen van een virus van deze data.

9.4 De Nationale Hulpgids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van verkeerd gebruik of een incident gekoppeld aan het gebruik van de computer, toegang tot het internet, de telefoonlijn of elke andere technische verbinding, of het verzenden van formulieren naar een onjuist of onvolledig adres.

9.5 De Nationale Hulpgids kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele storingen van het internet, aan de telecommunicatienetwerken van de internetproviders of de onverenigbaarheid van de browsers die worden gebruikt door de deelnemers om naar de website van de verkiezing te gaan.

Artikel 10        Accepteren van de regels

10.1 Deelname aan de verkiezing brengt een volledige acceptatie van de regels zoals beschreven in de algemene voorwaarden met zich mee.

Deel deze pagina met je vrienden:
 

Wat leuk dat je op mij stemt

Om het stemmen eerlijk te laten verlopen, moet je je eerst registreren. Registreren kost slechts 30 seconden. Na registratie ga je terug naar mijn pagina en klik je op 'Stem op mij'.

Registreer je nu en stem op mij »